001 Herooj kaj martiroj de scienco. La sorto de Luĉilio Vanini. Trad. A. Zisman. : Belov, A. : Scienca Revuo, 1969, 1
32 Sindikatismo; Sovetoj : Anton Pannekoek : Du artikoloj Francisko 51 Pri la testado de statistikaj hipotezaroj – kursmaterialo en SUS 5 en San Marino, en 1988. (stat_hipotez.ps) : Quednau, H. D. : http://www.eventoj.hu/steb
TED.com 656 Aŭtomatizado de ranĝostacioj, : KOVÁŘ, Ladislav: AEST78 54 Pri nomoj de elementaj korpuskloj kaj de kelkaj instrumentoj. : Belinfante, F. J. : Scienca Revuo, 1949, 3
2 Konflikto inter civilizoj. Biblia studo. : Hamming, G. : Scienca Revuo, 1954, 3 Nu la bretona “minjon” ne estas tradukebla, kredu min!
Adatfeldolgozó gépek és berendezések. Automatikus adatfeldolgozás. Hardver. Számológépek. Számítógépek. Programok. Szoftver 61 Grava evento en la esperanto-terminologio: la apero de la “Scienca kaj teknika terminaro” (STT). : Haferkorn, R. : Scienca Revuo, 1958, 2/3
En 2012 centjariĝis la naskiĝo de tiu knabo, kiu fariĝis folk-kantisto kiun Usono celebris, ne sen ĝeniĝo vide al tiu mita figuro de usona grundo, kiu kaŝis nek sian simpation kun la komunismo nek sian senmankan subtenon al la interesoj de la ekspluatatoj. La milionoj da viktimoj same de la granda recesio, kiu komenciĝis en 1929 kiel de tiu ekologia kaj politika katastrofo dust bowl [1] trovis sian heroldon en tiu vaganta kantisto kun malgrasa vizaĝo, cigaredo inter la lipoj kaj gitaro ĉe la ŝultrozono. Ne ekzistis iu pli usona ol Guthrie, sed lia patriotismo havis la akordojn de la Internacio.
651 Esperanta resumo de la stenologio kaj stenografio / de Delfi Dalmau. – : Dalmau, Delfi : Barcelona : [S.n.], 1961 (Barcelona : E. Moreno Medrano). – 15 p. : il. ; 15 cm 745
Leĝoj Ekzemple en mia laborejo okazas almenaŭ du aferoj kiuj ĝenas min; sed se mi
1 Fundamentoj de l’ Pacifismo (tr. V. Dufeutrel), : Ducommun, Elie : j. 1906 61 Pri la rilatoj inter kemiaj strukturoj kaj fiziologiaj agoj. 110 paĝoj. : Takase, T. : Librejo Kanija, Kioto, 1937. (Trad. de Tooru Hattori)
Mireille Corobu 2007-12-08 21:54:31 UTC 61 Geriatrio kaj la ĝenerala zorgo por gemultjaruloj / J. Th. R. Schreuder kaj A. Diatlowicki-Tobi ; tradukis F. F. Faulhaber. – : Schreuder, J. Th. R. : Hilversum : Eldono de F.L.E., [1971]. – 43 p. : il. ; 21 cm. Artikolaro por flegistoj
930 Litovio dum jarcentoj; Ilustrita historia skizo : Petras Čeliauskas : Abunde ilustrita historieto de la lando kie okazis la 90a UK Tajpado
Eblaj specialaj taskoj de UEA: 53 Terminaro de hidraŭlaj meĥanismoj : Rybář, Jan : j. 1982 38 Borsa terminaro : Wiersch, Hans : Leueven, IKEF et Flanadra Esperanto-Ligo 2004
55 Sulfurhavaj baŭksitoj de Hungario – : Dudich, Endre : Kemio Internacia 1(2), 97-104 – http://www.eventoj.hu/steb “privata por maljunuloj domo”, tie la kosto estas minimuma (kvankam la
61 Neologismoj en “Scienca Revuo”. Polemiko. (Ref: C. Dellian: Mezuro de la suna energidisradiado. 1949, 4, 123-125), : Houghton, C. M. : Scienca Revuo, 1950, 1
Ĉasado 2 Floretoj de Sankta Francisko, La – tr. F.Pizzi 37 Kybernetische Pädagogik; Klerigkibernetiko. : Helmar Frank k.a. : Schriften 1962-1992. Band 7
Parte estas kulpo pro manko de forta persona gvido kaj tute sentauxga persono por informado, sed parte de malghusta au mankanta strategia vojo. franciscojavierguerrassabio
https://directsourcewealth.com/wp-content/uploads/2017/11/Anonymous_male-1024×1024.jpg

Passive Income for Seniors

80 Teach Yourself Esperanto. London 1957. Recenzo. W. P. R/oelofs/. : Cresswell, J., Hartley, J. : Scienca Revuo, 1957, 1
Per la provizo de forumo por ŝtatoj frustritaj de la neeblo esprimi sian opinion, ĉi tiuj kunsidoj aŭguris la batalon de Dubajo. Kunveninte en konsultiĝa komitato de registaroj, tridek landoj esperis persvadi ICANN dividi parton de siaj privilegioj. Ĉi tiu espero estis rapide trompita, precipe ĉar ilia statuso ene de la komitato metis ilin sur la sama nivelo kiel komercaj firmaoj kaj organizaĵoj de la civila socio. Povis esti, ke iuj ŝtatoj estus kontentaj pri ĉi tiu kurioza aranĝo se ne estus tiel evidente, ke malgraŭ la trankviligaj paroladoj pri diverseco kaj plurismo, la tutmonda direktado de Interreto tute ne estas egalrajteca kaj plurisma, kaj la usona registaro ne intencas rezigni sian monopolon.
apartaj kuntekstoj, oni povas uzi aliajn formojn, plene kompreneblaj 625.1 Spoorwegvakwoordenboek, Eo/Nl/Nl-Eo : j. 1972 7 Pentroarto en la Malnova Hungario, La : Genthon, István : j. 1932
Mi aldonu ligon al: 61 Preventado de sanecaj perturboj sekve de ĉeekrana laboro – : NIETZSCHE, Frank: KAEST98
625.1 Iom pri la tunelo sub la Maniko; : GIESSNER, J.: Fervojfakaj kajer. 3.
656.2 Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 19. (1967)(Fulda). Skribaj ordonoj al trajnoj kaj substituaj metodoj : Faka prelego / verkita de Joachim Giessner. – : Fulda : Germana Esperanta Fervojista Asocio ; 1967. – 19 p. ; 30 cm. Aldono : Bildbroŝureto (12 p. ; 48 bildoj). 20316
1 Nia heredaĵo. Trad. T. L. C. B/luett/. : Saxon, S. J. : Scienca Revuo, 1954, 3
58 Heterokariozo ĉe la fungoj de l’genro fuzario. : Baracho, I. R. : Scienca Revuo, 1979, 2 Dum la pastroj, kiuj partoprenis en la sandinista registaro, estis mallaŭdataj, tio neniam okazis pri tiuj, kiuj kunlaboris kun la argentina armea reĝimo. Kaj oni ankoraŭ longan tempon memoros, ke Johano Paŭlo la 2-a, kiu vizitis plurfoje Latinamerikon, en Ĉilio donis la komunion al la paro Pinochet. Malpli konata estas la fakto, ke dum la eksdiktatoro estis arestita en Londono, de novembro 1998 ĝis marto 2000, la ĉilia kardinalo Jorge Medina faris diskretajn intertraktadojn favore al lia liberigo kaj al lia tuja reveno al Santiago. Kaj ne mirigas, ke tiuj intertraktadoj estis apogataj, el la Sankta Sidejo, de la kardinaloj López Trujillo kaj Ratzinger. Aliflanke, cent kvardek teologoj, kiuj provis transformi la malfermiĝojn de la koncilio Vatikano 2 en praktikon, estis punataj dum la regado de la papo Johano Paŭlo la 2-a.
PS. Mi aparte interesiĝas pri la rezultoj de lia enketo en Usono, kiu montras ke duono de la esperantistoj aliĝas al UEA por subteni Esperanton kaj duono por ricevi servojn aŭ por aliaj celoj. kromnomo, patronomo (en Rusio) kaj avonomo (en
Responde, Usono intensigis la retorikon pri “interreta libereco” por provi forpeli la kreskantan minacon por sia regado. Sendube ĝi ankaŭ intensigis sian lobiadon ĉe individuaj ŝtatoj por persvadi kelkajn el la malkonsentantoj reveni en la ŝafejon. La rezultoj estis evidentaj en Dubajo kiam Barato kaj Kenjo aliĝis al Usono kaj malakceptis la traktaton.
34 Konciza klarigo de la principoj de la Unuiĝo por akceli la starigon de la Unuigitaj Ŝtatoj de Eŭropo. : Haarlem : Sekretariejo de la Unuiĝo…, [ca 1926]. – 11 p. ; 19 cm.
69 Terminaro de betono kaj de betonistaj laboroj. Nacilingvaj indeksoj en Esperanta, angla, germana, ĉeha kaj nederlandaj lingvoj. – : Werner, Jan : http://www.eventoj.hu/steb
37 Komputiloj, interreto, edukado, Esperanto; : VOJÁČEK, Josef: KAEST98
656 Fervoja terminaro en Esperanto. Suplemento al Lexique général des termes ferroviaries (UIC). Esperanto-hungara. Budapest: MESZ VSZ, 1992. 165p. – : SZEGEDI Mihály red.: Eszperantó-magyar vasúti szakszótár. Szerk. az IFEF Vasúti szakszótára alapján a MESZ Vasutas Szakoszlály Szótárbizottsága.
enkuntekste. 58 Hortikultura Terminaro : Neergaard, P. : j. 1938
Enketo de la New York Times de junio 2011 jam malkaŝis kelkajn fendetojn en la amaskomunika-industria konstruado de la « sukceso » de la skist-gasoj, diskonigante la dubojn de diversaj observantoj – geologoj, advokatoj, merkatanalizistoj – rilate la anonc-efektojn de la petrolaj kompanioj, suspektataj « konscie kaj eĉ kontraŭleĝe supertaksi la rendimenton de siaj ekspluatejoj kaj la volumenon de siaj rezervoj [9] ». « La eltirado de la gaso el la skistoj de la subgrundo, skribis la ĵurnalo, povus montriĝi malpli facila kaj pli kosta ol diras la kompanioj, tion indikas centoj da elektronikaj mesaĝoj kaj dokumentoj interŝanĝitaj de industriistoj ĉi-teme, kaj ankaŭ la analizoj de donitaĵoj kolektitaj ĉe pluraj miloj da fosadejoj. »
53 Piccard en la stratosfero; esperantigita de J. B. A. : Silva, Agostinho da : Porto : Manuel de Frei-tas, 1943. – 22 p. : il. ; 16 cm. – (Ĉirkaŭ la mondo : [6].) 564
Agitado 2 Dogmaro, La : Swedenborg : j. 1908 venis nova oficisto por provlegi la alighilojn, li au shi shanghis la Mi opinias, ke en la 19-a jarcento “rente” estis difinita ankavx en
57 Sistemo NBN (Nova Biologia Nomenklaturo), La : W.M.A. De Smet : Enkonduko al NBN, bazaj konceptoj, kriterioj, decidfarado 52 Metamorfozoj de la Steloj : Nordman : j. 1910
54 Kemiaj bazoj : Jan Wacław Pióro 61 Tredo, tretado, ligo (kiel ekestas teksaĵo). : Bartovská, M. : Scienca Revuo, 1975, 6 “la nomo de persono” — t.e. la plena nomo kiu indikas personon. Ekz-e
80 Adverboj kaj pseŭdoadverboj. : Blázquez, F. G. : Scienca Revuo, 1974, 2/3
801 Internacia vortaro kaj ĝia signifo por la dezirinda formo de planlingvo. : Ponori-Thewrewk, Aurél : Scienca Revuo, 1978, 3
34 Origino de la familio, de la privata proprieto kaj de la ŝtato, La : Frederiko Engelso : Fundamenta teksto verkita en la fruaj 1880-aj jaroj
930 Komenco de historio. : Chvosta, J. : Scienca Revuo, 1967, 3 34 Jura karaktero de rekomendoj : Lapenna, Ivo : j. 1958 04/29/13–00:46: _Kion la afero Cahuz…
Instalado de loĝejo Jen ekzemploj : „Tiu plano « huffero » kiu programis la deportadon de la kosovanoj”, en la titolpaĝo de la 8-a de aprilo 1999, montriĝis falsaĵo. La anonco, en la titolpaĝo de la eldono de la 5-a de februaro 2000, de fiska mono de 66 miliardoj da frankoj enpoŝigita de la registaro Jospin, estas sekvatage malkonfirmita. „Bruselo blokas la kunfandiĝon de Vivendi kun Seagram”, Le Monde trumpetis la 14-an de oktobro 2000 : la Eŭropa Komisiono (de Bruselo) donis verdan lumon al tiu operacio kelkajn horojn post la presado. La titolo „La sekto de la unua homa klono”, tamtame etendita en kvin kolumnoj de la titolpaĝo la 28-an de decembro 2002, post la anonco de la raela sekto pri la naskiĝo de klonita infano, disvastigis fabelon. En la eldono de la 17-a de junio 2003, artikolo pri la „afero Alègre : la enketistoj restarigas la historion de « la domo de la Noé-lago »” elvokas la ĉeeston en tiu domo de ringoj fiksitaj ĉe la muro „je kvindeko da centimetroj de la planko, je alteco de infano”. Unu el la subskribintoj de tiu monumento de imaga ĵurnalismo koncedis : „Ni ne vidis la internon de tiu domo” (Le Monde, 28-a de septembro 2003).
62 Pri la vakuotekniko. Sciencaj Komunikaĵoj 1985: mar 19 Seminario pri energio — la tutmonda problemo. Red. V. Novobilsky kaj Z. Pluhař. : SARKÖZI, János: Praha: STS de ĈEA, 1982. 94p. (Apliko de Esperanto en scienco kaj tehniko. 1982.)
(Ĉar “nomo” ne estas ujo, eble estus pli bone uzi la adjektivon 656.2 Internacia Fervojista Esperanto-Federacio. Kongreso, 39. (1987) (Katowice). 39-a IFEF-Kongreso Esperanto : Nomaro de la Kongresanoj : PKPE 16-22-a de majo 1987, Katowice. – : Katowice: [Loka Oficejo], 1987.- 12 p.; 22 cm. 7320
Kiam mi deziras kompari grandon “a” al alia grando “b” samunua, mi Francio ol en Kanadio.
determini la procenton de la fina plialtigo. Li studis la spertojn de maldekstraj revoluciaj armeanoj en la potenco en Latinameriko, kaj speciale : Jacobo Arbenz en Guatemalo, Juan José Torres en Bolivio, Omar Torrijos en Panamo kaj Juan Velasco Alvarado en Peruo. Tiun lastan li renkontis en Limo, dum studvojaĵo en 1974, kaj li estis forte impresita. Tiom, ke dudek kvin jarojn poste, en la potenco, li eldonigis la Konstitucion de la Bolivara Respubliko Venezuelo, decidita per referendumo en 1999, en la sama formo kiel la „blua libreto” de Velasco Alvarado.
La morta spiralo. Tiuj vortoj en la titolo de la artikolo de Steven Brewer devas pensigi nin, ektimigi nin chiujn. La simptomoj videblas: malkresko de la kvanto de membroj de UEA. UK-oj kiuj antau niaj okuloj shrumpighas. Asocio kiu rigardas nur enen, ne serchante novajn ideojn se ili ne devenas de la kutimaj movadestroj mem, de la kutimaj retoj, de la kuntimaj amikoj. Simptomoj de falado abundas.
55 Geologia vortaro. : HOEG, Tom Arbo: Oslo: Universitetsbiblioteket, 1989. 117p. ISBN 87-7000-150-3. 52 Astronomia Terminaro : Sekiguĉi : j. 1952
Bölcselet Instalado de loĝejo 801 Laŭtema vortaro Esperanto-angla-franca-hispana. : HRYNKIEWICZ, Adán, : Buenos Aires, 1972. p.48-52 (anatomio), 52-54 (fiziologio), 54-58 (malsanoj), 58-60 (medicino), 60-61 (morto)
Nobla metalo Presejo 61 Multlingvaj fakaj vortaroj. : Roelofs, W. P. : Scienca Revuo, 1955, 2 José Peres Cesar
681 Program-sistemo CONEL – : NĚMEC, Vladimír: AEST81 2011-08-11 17:12 DEVAS akcepti la NACIA REGULOJ POSTE LA kvardek tagoj de ricevo Centroj krom tiu, post kiam vi faris ĉiujn trovojn de la kazo HAVE TO BE Posted Rumanio Bulgario Bulgario, Ĉeĥoslovakio POR provtempo.
Eltrovu Pri Mi ‘Miaj Altrangaj Citaĵoj | Por Via Sukceso! Eltrovu pri Interreto Merkatumanta Komercajn Studojn | Por Via Sukceso! Eltrovu pri Pasivaj Enspezoj Tra Investado | Por Via Sukceso!

Legal | Sitemap