2011-08-13 15:42 whuang565145 62 Apliko de esperanto en scienco kaj teĥniko (7-8 X 1978, Žilina). , : Scienca Revuo, 1978, 2
061 Glossario dei Congressi, Eo, En, F, D, It 82.089 Aŭstria literaturo kiel ligilo inter la popoloj. /ISU, Vieno, 1970/. : Görlich, E. J. : Scienca Revuo, 1970, 6
7 George Grosz: Berlin – N.Y. Schuster, Peter-Klaus Recenzo, : Hauger, Rudi : Scienca Revuo, 1994, 2
66 Replies 54 Provo de Kemia Nomigado : Berthelot, P. : j. 1904
61 Rasa diferenco en la anatomio, La, : Nishi, S. : Scienca Revuo, 1957, 4 4. Kompare kun la jaroj 2000, 1990, 1980 ktp. la agado de UEA ne ŝanĝiĝis. La membronombro ĉiam la sama, ĉiujare UKo kaj 11-foje revuo Esperanto. Tamen giganta diferenco en nia movado okazis danke al la interreto. La asocioj kaj kluboj tie prezentas sian agadon, aperis novaj kursoj, elkreskis Vikipedio, turistoj povas trovi informojn pri landoj, urboj, vidindaĵoj. Ne mankas elektronikaj variantoj de gazetoj kaj libroj, eĉ pli multaj, ol kiom da ili ordinara esperantisto havas en papera formo en sia hejmo. Publikiĝas malnovaj tekstoj de longe forpasintaj literaturaj korifeoj, kies manuskriptoj estis elprenitaj el polvokovritaj skatoloj kaj enkomputiligitaj. Sed ĉio aperas kaose, kiel privata aktivado de unuopuloj, multaj laboraĵoj denove malaperas, ĉar neniu movada centro ilin kolektas. Neniu zorgas, ke ekz. turismaj informoj aperadu sisteme, ne laŭ hazarda plaĉo de unuopulo. Por la naciaj lingvoj la sekvaj 10 jaroj estos konstruado de virtualaj bibliotekoj kun milionoj da libroj, fotoj, videoj. Kion dum tiu jardeko faros nia movado?
Search this site: 681.3 Basic: La programad-lingvo : Bertin, C. : Ampleksa enkonduko en la komputilan instrukcikodon “Basic”, kun glosaro kaj indekso j. 1984.
Urgent Alert! Rashid Transferred to Sussex! 061 Kio estas Internacia Scienca Asocio Esperantista /ISAE/? : Scienca Revuo, 1965, 1
34 Rajto havi domon laŭ la juroj de diversaj landoj: Finnlando, La, : Gadd, Erik : Internacia Jura Revuo, 1977/1 EN LA JARO 1919, Usono en profunda timo antaŭ la „ruĝo ”, celebris la centjariĝon de sia granda poeto Walt Whitman, kiu en siaj lastaj jardekoj estis konvinkita ke lia lando estus perdita, se la socialismo ne savos ĝin. Samjare sepjarulo nomata Woodie Guthrie estis atestanto de la frenezo, kiu kaptis lian naskiĝŝtaton Oklahomo ĉe la malkovro de petrolo. La kampara mondo ekzalte kantata de Whitman komencis sian malrapidan agonion kaj, kiel la familio Guthrie, la kampuloj transformiĝis en migrulojn.
37 Reguloj de vivo (Pedagogio por infanoj kaj junularo) : Janusz Korczak : Verko de granda pola edukisto
Plividebligi la organizaĵon, Verduno, Stalingrado, Hiroŝimo, Alĝero, Hanojo, Karakaso … Milionoj da mortintoj, diluvo da nedireblaj suferoj, kiacelaj, fine ? Okazas al mi, ke mi pensas ke nia indiferento pri la kolektiva destino, la retiriĝo en la privatan sferon, nia malrapida elirado el la scenejo estas nur malkuraĝa malŝarĝiĝo, sed la disvolviĝo de la profetaĵo de Saint-Just, „la feliĉo estas ideo nova en Eŭropo”. Pro tio estas pli da senco kaj da digno en la bataloj por la aerkvalito, la rajtegaleco inter samseksamuloj kaj malsamseksamuloj, la konservado de la verdaj spacoj kaj esplorado pri kancero ol en la stultaj kaj vanaj kvereloj ĉe biero pri ombroteatro.
656 Katalogo de hungarlandaj Esperantaj poŝtstampoj – : RADNAI Vilmos : Budapest; Dunaharaszti: Radnai, 1987. – 21 p.; il. ; 20 cm. – 6775 51 Transiro per diferencialaj ekvacioj de probablodenso al karakteriza funkcio kaj inverse. Oslo /ĉ. 1950/. Recenzo. G. Hamming. : Reiersøl, Olav : Scienca Revuo, 1951, 3
La diskutoj en Dubajo estis plurfacetaj kaj ampleksis intersekcantajn aferojn. Unu koncernis la komercajn rilatojn inter retservoj kiel Google kaj la firmaoj kiuj transportas iliajn vastajn datumfluojn – provizantoj de telekomunikaj retoj kiel Verizon, Deutsche Telekom kaj Free. Ĉi tiu demando gravegas ne nur pro la monsumoj prikonkurataj, sed ankaŭ pro la minacoj kiujn ĝi prezentas por la neŭtraleco de Interreto, nome por la principo de egala traktado por ĉiuj interŝanĝoj en Interreto senkonsidere pri la fonto, ricevintoj kaj enhavo. La publiko estis frape atentigita pri ĉi tiu demando de la aŭdaca atako de Xavier Niel, la fondinto de Free, kontraŭ la francaj enspezoj de Google en januaro 2013, kiam li blokis ĝiajn reklamojn. La kondiĉoj de negocado en la tutmonda interreta industrio estas gravaj ankaŭ pro tio, ke se provizantoj de enhavoj devas pagi al provizantoj de telekomunikaj retoj – la celo de Niel, kiel ankaŭ de aliaj telekomunikaj firmaoj – tio havus gravajn sekvojn por la neŭtraleco de Interreto kiu estas nemalhavebla sekurigilo por la libereco de la Reto. Sed la alfrontiĝo, kiu markis la konferencon en Dubajo, koncentriĝis pri tute malsama afero : kiu havas la potencon regi la daŭrantan integrigon de Interreto en la internacian kapitalisman ekonomion ?
681.3 Mikrokomputiloj – Produktado de mikrokomputiloj en Orienta Eŭropo en 1985. – : Fokuso, n-ro 1987/1 – http://www.eventoj.hu/steb

Passive Online Income Websites

Passive Income for Seniors

Skribo 61 Enkonduko pri interna klimato en somero. : Werker, J. : Scienca Revuo, 1981, 1
2007-12-04 10:05:37 UTC La vortoj ne miaj vortoj kiuj sonas en oreloj 61 Latino-Esperanta-Japana Anatomia Terminaro : Oŝida-Sada : j. 1922
Mi ricevas vian “rentière” kiel insulto. Kial vi skribis tion? 330 Ĉu socialismo konstruiĝas en Sovetio? / de E. Lanti, M. Ivon. : Lanti, Eugen : Paris : Esperanto, 1935. – 52 p. : il. ; 21 cm. – (Biblioteko de herezulo ; no 1.). 3202
61 Medicina Parazitologio – helmintozoj, hompatogenaj platvermoj – kompleksa, interesa studo de prof. R. Sachs, parazitologia lernolibro por studentoj! – : Sachs, Rüdigeer : http://www.eventoj.hu/steb
2 Bhagavad-Gitá, tr. Francisco Valdomiro Lorenz 62 Internacia eksperimento por pruvi, ke Esperanto povas fariĝi peranta lingvo de la teknika vivo / Fiatal Dénes. – : FIATAL Dénes : [Budapest] : Fiatal, 1977. – [36] p.; 29 cm Betonŝtalo-tranĉmaŝino, tipo BV 40 Konstro-maŝin-produkta Entrepeno (Budapest). – Informo pri la varo, tradukita al multaj lingvoj – 20809
2 Evangelioj de Belismo, : j. 1933 Gianluca Miniscalco 51 Pri certaj kalkul-metodoj por implicita funkcio ; : ŠVEJDA, Jaromír: AEST78 ech se oni ne intencas tian.
Ni manifestacias por pli bona situacio, kiun atendi ni laciĝis 39 Tra Lando de Indianoj : Sekelj, Tibor : j. 1970
Stephan B. WEBANCK — Kolonjano | I have always wished that my computer Kudrado 502 Miksflu-kloaka problemo kaj ĝia solvo per rezervuja sistemo, La, : Jones, R. K. : Scienca Revuo, 1976, 5/6
930 Hanibalo – la Kartaga Militestro, : Kalkhof, Gerhard : Scienca Revuo, 1999, 1 antauxen kiam ili espaerantigas sian personan — pardonon, sian plenan EMBED RSS
Nombres Agitado 61 Valoro de esperanto por internacia evoluo de medicino. : Yagi, Hideo : Scienca Revuo, 1963, 1/4 61 Pri unu ankoraŭ ne raportita anomalio de l’antaŭa arterio de cerbo. : Itabasi, K. : Intern. med. Revuo, n-ro 5, 1927.
en respondo al afiŝo kiu ne estis sendita unikode. 34 Informbarieroj en la scienc- kaj patent-teknika informado kaj rimedoj por ilia solvo, La : LEONOV, Boĵidar 80 Esperantologio kaj mikrofotografio. , : Wanhemakers, H. G. : Scienca Revuo, 1973, 6
Mi parolis pri nomo de francino kiu naskiĝis en Francio kaj kies 79 Tradiciaj formoj de la korpkulturo en Etiopio. : Mekonnen, J. : Scienca Revuo, 1980, 1 681 Universala vortar-programo, aplikebla ankaŭ por datumbaz-prilaborado – : KILIÁN, Imre: AEST81
625.1 Fervoja Terminaro, : Rosher, E. M. : j. 1953 801 Enciklopedia vortaro E-Germana kun speciala elmontro de la Zamenhof-a lingvuzo, (enhavo A – ĉerizo) (nur la vortaro, Teil 1) (la unua ekz. de Dro Döhler, enhavas nur la vortaran, parton sen titolpaĝo aŭ enkonduko; la dua ekz. havas titolpaĝojn kaj -23p.), : WÜSTER, Eugen (1923) : Leipzig, Hirt, 1923, 136, 22 cm, 1a+2a bind., 3a broŝ., , , 3
Lernu pri Kiel Gajni Monon De Hejmo Por Panjoj | Por Via Sukceso! Eltrovu pri Interretaj Merkatempaj Kursoj En Usono | Por Via Sukceso! Eltrovu pri Pasiva Limiga Dedukta Limigo | Por Via Sukceso!

Legal | Sitemap