“com fer diners en línia durant la universitat on puc fer diners en línia ràpidament”